Obišči nas na stičnih točkah!

By 16 januarja, 2019facebook, Novica, Sociolab

Stične točke kot smo jih poimenovali, so v bistvu informacijske točke za področje socialne ekonomije, podobno kot so SPOT (stare VEM) točke za poslovne subjekte. Stična točka je prostor, ki povezuje ljudi in informacije v lokalnem okolju ter jim nudi podporo pri aktivaciji. Stične točke v Mariboru, Ptuju, Cirkulanah, Lenartu in Slovenski Bistrici so temelji ekosistema socialne ekonomije, ki se razvija v Podravju, so tisti najbolj vidni, materializiran del projekta.

Zaposleni na točkah bodo skrbeli za aktiviranje prebivalcev v lokalnem okolju in pomagali graditi skupnost, zainteresiranim posameznikom in že obstoječim socialnim podjetjem in zadrugam bodo nudili podporo v obliki informiranja in svetovanj in mentorstva. Prav tako bo za vključene v program na voljo souporaba pisarniških prostorov (coworking, desk-sharing) in opreme.

Vabljeni vsi, ki bi želeli razvijati ideje v smeri socialnega podjetništva ali zadružništva in vsi tisti, ki bi preprosto želeli izvedeti kaj več o teh konceptih drugačnega podjetništva!

 

Stična točka Nosilec in naslov Kontakt
Cirkulane

PRJ Halo

Cirkulane 56

Cirkulane

02 795 32 00

info@halo.si

Lenart RASG
Trg osvoboditve 9 in Nikova 9
Lenart

041 346 593

danijel@rasg.si

Maribor

Tkalka z.b.o.

Tkalski prehod 4

Maribor

tkalka@tkalka.si
Slovenska Bistrica

RIC Slovenska Bistrica,

Trg svobode 5,

Slovenska Bistrica

02/620 22 73

tomaz.repnik@ric-sb.si

Ptuj

ZRS BISTRA Ptuj

Slovenski trg 6

2250 Ptuj

02 7480 259

lidija.tusek@bistra.si