ALTERNATIVNA POSLOVNA STAVBA

Prostori

Za vse vse informacije o najemu prostorov na naslovu Tkalski prehod 4 v Mariboru
se obrnite na Mestno občino Maribor.