ALTERNATIVNA POSLOVNA STAVBA

Nove ideje, novi produkti, nove zgodbe

TKALKA JE STAVBA IN JE SKUPNOST

Tkalka je skupnostni razvojni center, alternativna poslovna stavba v središču Maribora, ki je odprla vrata jeseni 2014 ter tako na 2500 m² postala ustvarjalno-podjetniški sodelovalni/coworking prostor in vse od takrat nudi streho nad glavo vedno večji in vse bolj raznoliki množici vztrajnih in ustvarjalnih ljudi, še posebej iniciativam s področja socialne ekonomije in lokalnega razvoja. Že v prvem letu in pol se je tu naselilo ali na novo razvilo več kot 55 organizacij/podjetij, samostojnih podjetnikov in ustvarjalcev, skupno več kot 120 posameznikov v razvojnih programih in podjetniških iniciativah.

TKALKA JE HIŠA SOCIALNE EKONOMIJE
Tu nastajajo podjetniške in razvojne
zgodbe s poudarkom na družbenem
inoviranju, zadružništvu, socialnem
podjetništvu, trajnostnem turizmu,
sodobnem fabriciranju, odprtokodnih
načelih ter novih družbenih
praksah.

TKALKA JE NASTALA  »OD SPODAJ NAVZGOR«.

Že v procesu nastajanja je z revitalizacijo skoraj šest let opuščenega industrijskega objekta postala sinonim za povezovanje, sodelovanje in soustvarjanje. Svoje ime je ime dobila po Tkalskem prehodu, po uličici v centru Maribora, kjer se nahaja. Ideja o oživitvi opuščenega industrijskega objekta je nastala spontano in od-spodaj-navzgor.V pravem trenutku in na pravem kraju so se tu srečale različne iniciative. Opuščen Galenski laboratorij v lasti mestne občine so s prostovoljnim delom, lastnimi viri in sponzorskimi prispevki podjetij iz okolja obnovili in uredili bodoči uporabniki sami. S povezovanjem, entuziazmom in trmo je nastala sodobna razvojna zgodba. Danes se pod eno streho združujejo organizacije, podjetja in posamezniki s skupnim ciljem kreativnega razvoja mesta in regije, ustvarjanja novih delovnih mest ter dvigovanja kvalitete življenja.

TKALKA JE HIŠA SOCIALNE EKONOMIJE

Tu nastajajo podjetniške in razvojne zgodbe s poudarkom na družbenem inoviranju, zadružništvu, socialnem podjetništvu, trajnostnem turizmu, sodobnem fabriciranju, odprtokodnih načelih ter novih družbenih praksah. Vse to so pomembni elementi socialne ekomije. V Evropi socialna ekonomija ustvari približno sedem odstotkov delovnih mest in bruto družbenega proizvoda, v Sloveniji pa manj kot en odstotek. Tkalka se odziva na ta zaostanek in sistematično prispeva k razvoju socialne ekonomije. Zaradi prepletanja naprednega družbenega in gospodarskega angažmaja pa Tkalka ni samo coworking prostor na področju socialne ekonomije, je prostor, ki se široko in odprto povezuje z ustvarjalnimi, podjetniškimi in razvojnimi silami v Mariboru, regiji in državi.

TKALKA JE DRUŽBENA INOVACIJA IN RAZVIJA DRUŽBENE INOVACIJE

Kot prostor sodelanja oziroma coworking prostor je Tkalka družbena inovacija in hkrati razvija družbene inovacije, ki so za gospodarski in družbeni razvoj prav tako pomembne kot razvoj tehnologij. Nove ideje, novi produkti in nove zgodbe so ključni rezultati coworkinga/sodelanja, družbene inovacije pa ob novih produktih tvorijo tudi nove odnose in povezovanja ter polnomočijo skupnostza stopanje po poti trajnostnega in participatornega razvoja družbe.

V letu 2015 je Tkalka od Štajerske gospodarske zbornice prejela diplomo za »družbene inovacije« ter od Javne agencije Spirit priznanje za »Najboljši prostor podjetniškega sodelanja v Sloveniji 2015« (Slovenian Best Coworking Space Award 2015).